ReadyPlanet.com
dot
dot
ดูแลครรภ์ 40 สัปดาห์
dot
bulletเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
bulletสัญญาณแบบนี้...ท้องแล้วจ้า
bulletแพ้ท้องทำอย่างไร
bulletพาคุณแม่ไปฝากครรภ์
bulletสิ่งที่แม่ควรปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์
bulletครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
bulletดูแลครรภ์ 40 สัปดาห์
bulletการเตรียมพร้อมก่อนคลอด
bulletการเจ็บท้องและการคลอด
dot
แม่ท้องต้องวางแผน
dot
bulletสิทธิประกันสังคม
bulletราคา Package คลอด
bulletShopping List
bulletเลือกกุมารแพทย์ให้ลูก
bulletราคานมผสม
dot
แนะนำคุณหมอ
dot
bulletสูติ-นรีแพทย์
bulletกุมารแพทย์
dot
Recommended Links
dot
bulletเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
bulletหมอชาวบ้าน
bulletห้องสมุดศิริราช
bulletBussaba Bangkok Boutique Hotel Suvarnabhumi Airport
bulletมีบุตรยาก
bulletร้านนมแม่
bulletของใช้สำหรับแม่และเด็ก
dot
Newsletter

dot


ทดสอบเพศทารก
ร้านนมแม่
bfd center


ประกาศเรียกคืนนมผง

จากดูเม็กซ์ประเทศไทย เนื่องจากอาจมีปัญหาปนเปื้อนเชื้อโรคในนมผง

กรุงเทพฯ – 4 สิงหาคม 2556 

บริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทยเรียกคืนผลิตภัณฑ์
เฉพาะรุ่น
เนื่องจากส่วนผสมจากบริษัทฟ
อนเทียร่าอาจมีการปนเปื้อน เชื้อโรคที่ทำให้เป็นโรคโบทูลิซึ่ม (botulism) อาการ คือ ท้องผูก กินอาหารได้น้อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ร้องไห้เสียงเบา คออ่อนพับ ตัวอ่อนปวกเปียก ทารกบางราย อาจมีอาการหายใจลำบาก หรือหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตกระทันหัน (Sudden Infant Death Syndrome หรือ SIDS) และสปอร์ของเชื้อโรคไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน

บริษัทฟอนเทียร่า ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์วัตถุด
ิบผลิตภัณฑ์นมได้แจ้งให้ บริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทย ทราบว่า หนึ่งในวัตถุดิบบางรุ่นที่นำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์ อาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพ 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดูเม็กซ์จึงขอเรียกคืนผลิตภ
ัณฑ์เฉพาะรุ่นในประเทศไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบดังกล่าว เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิ
ดขึ้นจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นครั้งนี้ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเสมอ 

ระบบการบริหารความปลอดภัยแล
ะคุณภาพของอาหารของบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะนำออกจำหน่าย ยังไม่พบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้ตรวจสอบและจำหน่ายในประเทศไทยเป็นอันตรายต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฟอนเทียร่า ทำให้บริษัทดูเม็กซ์จึงตัดสินใจเรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นที่ขอเรี
ยกคืนได้แก่

ดูโปร สูตร 2
ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 29.04.2013 ถึง 28.06.2013 
ถึงวันที่หมดอายุในระหว่างว
ันที่ 29.10.2014 ถึง 28.12.2014

ไฮคิว สูตร 1
ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 09.05.2013 ถึง 15.07.2013
ถึงวันที่หมดอายุในระหว่างว
ันที่ 09.11.2014 ถึง 15.01.2015

ไฮคิว สูตร 2
ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 29.04.2013 ถึง 25.06.2013
ถึงวันที่หมดอายุในระหว่างว
ันที่ 29.10.2014 ถึง 25.12.2014

ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ สูตร 1
ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 11.05.2013 ถึง 14.06.2013
ถึงวันที่หมดอายุในระหว่างว
ันที่ 11.11.2014 ถึง 14.12.2014

ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ สูตร 2
ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 11.05.2013 ถึง 28.06.2013
ถึงวันที่หมดอายุในระหว่างว
ันที่ 11.11.2014 ถึง 28.12.2014

รายละเอียดของวันผลิตและวัน
หมดอายุระบุอยู่บนกล่องผลิตภัณฑ์ 

ควรหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์เฉพา
ะรุ่นที่มีวันผลิตและวันหมดอายุตามรายการข้างต้น

บริษัทฯ กำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อ
จัดการกับปัญหานี้ โดยประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นของรัฐ และขอยืนยันว่าบริษัทฯ พร้อมที่จะให้ข้อมูลและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่ผิดปกติของเด็กและทารกที่อาจเกี่ยวข้องกับกรณีนี้

อย่างไรก็ตาม หากท่านให้เด็กและทารกของท่
านบริโภคผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นดังกล่าว และมีอาการเจ็บป่วยที่ผิดปกติ กรุณาติดต่อแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า 

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์นี้มีผ
ลต่อผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่น ที่มีวันผลิตและวันหมดอายุตามรายการข้างต้น และจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นการเรียกคืนดังกล่าวไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นของดูเม็กซ์

หากท่านเพิ่งซื้อผลิตภัณฑ์เ
ฉพาะรุ่นตามวันผลิตและวันหมดอายุที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์แคร์ไลน์ของดูเม็กซ์ได้ที่โทร. 0-2740-3400 หรือ 0-2740-3333 บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับผลกระทบโดยปราศจากเงื่อนไข และทีมศูนย์แคร์ไลน์ของดูเม็กซ์จะดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้บร
ิโภค
ศูนย์แคร์ไลน์ของดูเม็กซ์ โทร. 0-2740-3400 หรือ 0-2740-3333

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:
อัญชลี บรรทัดเที่ยง / สรุจ ตั้งธีรพงษ์ 
บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
อีเมล์: abantadteang@hkstrategies.
com /stangteerapong@hkstrategies.com
โทร: +66 (0)89 780 4116 / +66 (0)86 679 1388
ป้าหมอสุธีรา

ข้อมูลด้านอื่นๆของนมวัว
นมแพะ VS นมวัว อย่างไหนดีกว่ากัน ?
นมวัวมีการปนเปื้อนจริงหรือ
แพ้นมวัว ควรกินนมอะไรดี
นมสัตว์ ไม่ได้มีคุณค่าต่อกระดูก แถมยังเสี่ยงต่อมะเร็ง
ข้อมูลอีกด้านของนมวัว
กินนมวัวมากๆ ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ได้จริงหรือ ?
นมผงราคาแพงดีกว่านมกล่อง UHT จริงหรือ
ต้องเปลี่ยนนมเป็นสูตร 1 & 2 & 3 ตามวัยหรือไม่
ข้อมูลอีกด้านของนมวัว 2
ข้อมูลเปรียบเทียบ นมแม่ นมผง คาราบาวแดง
นมผงกับนมกล่อง UHT อย่างไหนมีประโยชน์มากกว่าและควรให้ลูกดื่มนมกล่องตอนอายุเท่าไร ????
นมยี่ห้อไหนดีค่ะ ????
นมเนื้อไก่ แก้แพ้นมวัว ดีจริงหรือ ????
นมแพะดีกว่านมวัว จริงหรือไม่
ดีเอชเอที่อยู่ในนมผงมีประโยชน์จริงหรือ
กินนมวัว ช่วยให้ฉลาดได้จริงหรือ ????
ให้ลูกกินนมกล่อง ควรเขย่าให้ดีและชิมก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
ธาตุเหล็กในนมผงที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะ
พรีไบโอติกส์ โปรไบโอติกส์ ในนมผง ไม่มีประโยชน์จริงนะคะ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับชีส อาหารสุดโปรดของหลายคน
โรคแพ้โปรตีนนมวัว
นมผงที่ใส่ดีเอชเอ ไม่ได้ช่วยทำให้ลูกฉลาดขึ้นค่ะ
ลูกไม่กินนมวัว จะตัวเตี้ยไหมคะ
คำถามจากคุณแม่ เรื่องแล็คโต๊สต้องกินตลอดชีวิตจริงหรือไม่
นมผงราคาแพง ดีกว่านมกล่อง UHT จริงหรือ
ข้อมูลเปรียบเทียบ นมแม่ เครื่องดื่มชูกำลังผสมคาเฟอีน และนมผง
ไม่กินนมวัว ป่วยน้อยจริงๆนะคะ
ทำไมจึงต้องออกกฏหมายคุ้มครอง "การให้นมแม่"
อย่าเชื่อว่ากินนมผงแล้วจะทำให้ลูกฉลาดนะคะ
งานวิจัยบริษัทนมผงทำให้เด็กไม่ได้กินนมแม่
บริษัทนมผงละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาด (Code) ทำให้เด็กไทยได้กินนมแม่น้อยมากค่ะ
ประเทศไทย มีการละเมิด CODE นมแม่ทุกข้อ 1
ประเทศไทย มีการละเมิด CODE นมแม่ทุกข้อ 2
กินนมวัวเยอะเกินไป อันตรายนะคะ
ประเทศไทย มีการละเมิด CODE นมแม่ทุกข้อ 3
ประเทศไทย มีการละเมิด CODE นมแม่ทุกข้อ 4
ประเทศไทย มีการละเมิด CODE นมแม่ทุกข้อ 5
การประชุมวิชาการที่มีบริษัทนมเป็นสปอนเซอร์ต้องระวังค่ะCopyright © 2010 All Rights Reserved.